GEZAMENLIJKE AANPAK ENDOCARDITIS IN DE REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

Per 1 januari 2016 is, ter bevordering van de zorg voor patiënten die mogelijk een ontsteking van hun hartklep of kunsthartklep hebben in de regio, het endocarditis team ingesteld in het Erasmus MC.

Een ontsteking of infectie van een hartklep (endocarditis) is een levensbedrijgende aandoening die soms lastig te diagnosticeren is, zeker in het geval van kunsthartkleppen. Bovendien kan deze ziekte moeilijk te behandelen zijn: niet zelden zijn antibiotica alleen niet genoeg, en is een hartoperatie nodig om de aangetaste hartklep te vervangen.

Per 1 januari 2016 is in het Erasmus MC, in samenwerking met deelnemende centra van de Cardiologen Club Rijnmond, het Endocarditis Team ingesteld. Dit team beoordeelt op verzoek patiënten vanuit de regio die verdacht worden van endocarditis of kunstklependocarditis, een geeft adviezen over eventuele nadere diagnostiek en behandeling.

Daarnaast biedt het Erasmus MC een diagnostisch dagprogramma aan voor patiënten die verdacht worden van kunstklependocarditis. Dit programma bevat verscheidene tests, waaronder bloedonderzoek, een echo-onderzoek van de hartklep (indien nog niet verricht), een CT-scan en een PET-scan. Aan het einde van de dag worden alle resultaten bij elkaar gelegd en beoordeeld door een team van experts op het gebied van kunstklependocarditis, en wordt een werkdiagnose en behandeladvies opgemaakt.

Op deze website vindt u alle informatie over het endocarditis team en het diagnostisch dagprogramma voor kunstklependocarditis, voor zowel patiënten als verwijzers. Daarnaast biedt deze website algemene informatie voor patiënten over kunstklependocarditis en de diagnose en behandeling daarvan.

Image Intro

NIEUWS

News Thumbnail

Nieuwsbericht...

Headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht.

News Thumbnail

Nieuwsbericht...

Headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht.

News Thumbnail

Nieuwsbericht...

Headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht.

News Thumbnail

Nieuwsbericht...

Headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht.

News Thumbnail

Nieuwsbericht...

Headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht, headline van het nieuwsbericht.

SAMENWERKENDE ZIEKENHUIZEN